Første behandling: 450 kr

Efterfølgende behandlinger: 400 kr

Der er i mange tilfælde mulighed for delvis dækning gennem sygeforsikring Danmark eller privat sygeforsikring.

Pt. kører jeg ud i Ørbæk uden ekstra gebyr, samt til plejehjem og bosteder i Nyborg kommune.